1. 
Uw naam (optioneel)
 
2. 
Naam van uw organisatie (optioneel)
 
3. 
Tot welke categorie (her)gebruiker rekent u uzelft het meest?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
korte toelichting categorie (her)gebruiker, indien u dit wenst te geven
 
5. 
Voor welk doeleinde gebruikt u open data het meest? (meerdere antwoorden mogelijk)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
Via welk platform / data portaal vindt u de benodigde open data? (meerdere antwoorden mogelijk)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
Welk open data platform heeft uw voorkeur en waarom? (optioneel)
 
8. 
Via welke type diensten(en) gebruikt u open data?
 
 
 
 
 
 
9. 
Welke verbeterpunten ziet u voor de overheid m.b.t. vindbaarheid van open data?
 
10. 
Welke verbeterpunten ziet u voor de overheid m.b.t. manier waarop open data wordt aangeboden?
 
11. 
Hoe ervaart u de kwaliteit van open data in het algemeen? Hierbij kunt u denken Hierbij kunt u denken aan compleetheid van de data, metadata, bruikbare formaten, etc.
 
 
 
 
 
 
12. 
Welke belemmeringen ervaart u bij het gebruik van open data?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. 
Welke verbeterpunten ziet u voor de overheid m.b.t. kwaliteit van open data?
 
14. 
Hoe bent u nu bij het open data proces betrokken?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 
Hoe zou u graag (meer) bij het open data proces betrokken willen worden?
 
16. 
Heeft u nog opmerkingen m.b.t. deze vragenlijst? Laat hier uw e-mailadres achter als u op de hoogte gehouden wilt worden van de uitkomsten van dit onderzoek